skip to Main Content

Ważne informacje o PCF

Kto może zgłosić projekt: firmy, start-upy, ośrodki naukowo-badawcze, instytuty rozwojowe. Co: zaproponowanie innowacyjnej technologii, produktu, usługi lub przygotowanie studium wykonalności – innowacyjnych dla lokalnych beneficjentów.Grant: do 40 tys. USD na realizację innowacyjnego projektu z obszaru ICT i/lub zielonych technologii. Miejsce realizacji:  Białoruś, Ukraina. Cel: transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych…

Przedłużenie terminu naboru wniosków do Polish Challenge Fund!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i United Nations Development Programme IRH podjęły decyzję o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie Polish Challenge Fund. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynie 30 września 2020 r.  Warunki i zasady konkursu pozostają bez zmian. Więcej informacji i aplikacja online są dostępne na stronie…

Jak aplikować do drugiej edycji Polish Challenge Fund – prezentacja i nagranie webinarium

27 sierpnia 2020 r., podczas internetowego spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i United Nations Development Programme Istanbul Regional Hub, eksperci opowiedzieli o tym jak przygotować aplikację do Polish Challenge Fund w ramach programu akceleracyjnego BOOST Solutions for COVID-19, poszukującego innowacyjnych odpowiedzi…

Key information about PCF

Who can submit a project: companies, start-ups, science and research institutes, as well as development institutes.  What: offering innovative technology, product or service, or preparing a feasibility study – that will be innovative for local beneficiaries. Grant: up to USD…

Polish Challenge Fund otwarty! Zgłoś swój projekt w konkursie!

Zapraszamy polskie podmioty – firmy i instytuty naukowo-badawcze do składania ofert w ramach Polish Challenge Fund (PCF) – inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i United Nations Development Programme (UNDP). Przedsięwzięcie korzysta z finansowego wsparcia w ramach programu Polska pomoc, koordynowanego przez…

Prezentacja i nagranie spotkania online o Polish Challenge Fund już dostępne!

Blisko 70 uczestników wzięło udział w webinarium "Jak przygotować aplikację do Polish Challenge Fund i odnieść sukces?" 16 kwietnia 2020 roku. Podczas internetowego spotkania, zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i United Nations Development Programme Istanbul Regional Hub, eksperci opowiedzieli m.in. jak…

Back To Top