skip to Main Content

Polish Challenge Fund otwarty! Zgłoś swój projekt w konkursie!

Zapraszamy polskie podmioty – firmy i instytuty naukowo-badawcze do składania ofert w ramach Polish Challenge Fund (PCF) – inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i United Nations Development Programme (UNDP).

Przedsięwzięcie korzysta z finansowego wsparcia w ramach programu Polska pomoc, koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Realizuje je natomiast UNDP Regional Hub w Stambule. W ramach projektu pięć wybranych polskich innowacji stanie się motorem zmian na Ukrainie i Białorusi.

– Obecnie współpraca rozwojowa na świecie skupia się na angażowaniu nowych podmiotów i uruchamianiu funduszy spoza sektora publicznego. Jest to podejście nowoczesne i bardzo mnie cieszy, że Polska je przyjęła – stwierdziła Karolina Zelent-Śmigrodzka, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Celem Polish Challenge Fund jest włączenie polskiego sektora prywatnego w długofalowy proces zrównoważonego rozwoju w wybranych krajach partnerskich (Ukrainie i Białorusi) polegający na wdrażaniu polskich innowacyjnych rozwiązań wykazujących potencjał wzrostowy i możliwych do powielania w tamtejszych branżach i regionach. W ten sposób Polish Challenge Fund wpisuje się w ogólnoświatowy trend, który podkreśla potrzebę angażowania wszelkich możliwych źródeł finansowania i dostępnych narzędzi w celu zwiększenia skuteczności działań rozwojowych.

Unikalna platforma transferu polskiej wiedzy

Polish Challenge Fund jest unikalną platformą transferu polskiej wiedzy. Polega on na skupianiu innowacyjnych rozwiązań z sektora prywatnego, instytucji naukowych i szkół wyższych i przekazywaniu niektórych z nich do krajów partnerskich. Sukces programu opiera się na bliskiej współpracy między podmiotami polskimi a partnerami lokalnymi. – Współpraca rozwojowa przebiega zazwyczaj tak, że cele, wyniki i działania są określane w porozumieniu ze społecznością lokalną, a następnie poszukuje się odpowiedniego podmiotu. Najpierw lokalni partnerzy identyfikują problemy na poziomie lokalnym, a następnie wyłania się dla nich odpowiednie rozwiązanie – powiedział Ivan Zverzhanovski, doradca ds. partnerstw regionalnych w UNDP Istanbul Regional Hub Partnership Team.

Polskie innowacje

Pierwszy konkurs Polish Challenge Fund został ogłoszony w marcu 2020 r. „Otrzymaliśmy 17 wniosków od firm, instytutów badawczych i uczelni. Jedenaście z nich deklarowało współpracę z lokalnymi partnerami na Ukrainie, a sześć na Białorusi – powiedziała Katarzyna Rozesłaniec, manager projektu Polish Challenge Fund w UNDP IRH. – Cieszymy się, że otrzymaliśmy pokaźną ilość wniosków, a większość z nich została dobrze przygotowana – mogą przynieść wiele zmian u lokalnych beneficjentów. Wybraliśmy pięć wniosków, które wygrały jako najodpowiedniejsze pod względem jakości, stopnia innowacyjności, realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i potencjału rozwojowego – dodała Rozesłaniec.

Pięć wybranych inicjatyw

Spośród pięciu wybranych inicjatyw jedno z rozwiązań będzie dotyczyć monitorowania zanieczyszczenia powietrza na Białorusi w oparciu o wizualizację danych w czasie rzeczywistym. Projekt będzie realizować czołowa polska firma Airly Sp. z o.o. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  i Spółka Celowa UEP nawiążą współpracę z  High Tech Office Ukraine, aby zaadoptować do ukraińskich realiów narzędzie informatyczne CODE, które umożliwia zdecentralizowane i oddolne wsparcie tamtejszej służby zdrowia. Na Białorusi firma EKOPROM Michał Hawryłyszyn wdroży unikalną technologię umożliwiającą eliminację wyziewów i całkowitą utylizację ścieków bez konieczności usuwania osadów kanalizacyjnych. Celem spółki GRADIS Sp. z o.o. jest wprowadzenie inteligentnych rozwiązań i sztucznej inteligencji do systemu oświetlenia ulicznego w obwodzie iwanofrankowskim na Ukrainie. Firma pomoże także władzom samorządowym obniżyć zużycie energii elektrycznej i złagodzić jego skutki. Firma SAULE S.A. przeprowadzi transfer know-how i technologii służącej śledzeniu zwierząt – w tym przypadku populacji żubra europejskiego na Ukrainie (w tym na terenie Strefy Wykluczenia wokół Czarnobyla) wykorzystując moduły solarne oparte na perowskitach.

Materiały

Wyniki Polish Challenge Fund 2020
Wyniki​_Polish​_Challenge​_Fund​_2020.pdf 0.28MB
Prezentacja wyników Polish Challenge Fund 2020
Polish​_Challenge​_Fund​_2020​_visualization​_of​_results.xlsx 0.13MB

Latest Articles

Deadline extended

We are pleased to inform you that we have good news to share. The application deadline for the Polish Challenge Fund has been extended until November 7, 2023. This extension provides interested parties with more…

Webinar Recording 26.09.2023 & 10.10.2023

The webinar recording and the presentation on how to apply to the Polish Challenge Fund available now. https://polishchallengefund.org/wp-content/uploads/2023/09/10.10.2023_Webinar_PCF-20231010_140252-Nagrywanie_spotkania-2.mp4https://polishchallengefund.org/wp-content/uploads/2023/09/Webinar_PCF_26.09.2023.mp4

Country priorities

Georgia     1.   Sustainable Growth: with focus on e.g., Green dimensions of urban development; Public infrastructure and public urban areas; Development to attract/support sustainable ecotourism and sustainable development of space and urban planning;  Support…

Discussion

Back To Top