skip to Main Content

Druga edycja Polish Challenge Fund w ramach BOOST Solutions for COVID-19 w partnerstwie z UNDP

Poza bezpośrednim kryzysem zdrowotnym, pandemia Covid-19 wpłynęła na gospodarkę, przyszłość ryku pracy, zarządzanie i zdrowie. UNDP BOOST to program akceleracyjny dla innowacji o wpływie społecznym, którego misją jest stymulowanie i skalowanie rozwiązań dla wyzwań wynikających z pandemii COVID-19.

BOOST to wspólna inicjatywa UNDP Istanbul Regional Hub (UNDP IRH) i partnerów z regionu – w tym polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, słowackiego Ministerstwa Finansów i tureckiego Koc Holding. Wspólnie poszukiwane są innowacyjne odpowiedzi na wyzwania w obszarach cyfryzacji, gospodarki i dobrostanu ludzi, które przyczynią się do rozwiązania problemów rozwojowych. Program bazuje na doświadczeniach pierwszej edycji Polish Challenge Fund.

Projekt ma charakter międzynarodowy i procedura jest prowadzona w języku angielskim.

APLIKUJ TERAZ!

Specjalna edycja Polish Challenge Fund w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Poszukiwane są rozwiązania dla wyzwań związanych z COVID-19 w ramach trzech obszarów:

 1. NEW DIGITAL SERVICES & VOICE: To respond to the emerging inequalities and needs across different sectors, we are looking for innovative digital solutions that are inclusive – from reimagining banking for the unbanked to new forms of organizing and giving voice, as well as community-led service provision.
 2. LOW TOUCH ECONOMY: To foster economic growth, we are looking for solutions that introduce new ways of production/consumption and support contactless economies, remote delivery services and remote work opportunities.
 3. WELLBEING: To support the wellbeing of individuals and communities, we are looking for innovative solutions that promote individual connection and psychosocial wellbeing, and other holistic ways of improving resident wellbeing.

Kluczowe informacje:

Kto może złożyć wniosek?

 • podmioty sektora prywatnego (firmy, start-upy), ośrodki naukowo-badawcze i instytuty rozwojowe zarejestrowane na terytorium RP

Co jest poszukiwane?

 • technologie, produkty, usługi lub studium wykonalności – innowacyjne dla lokalnych beneficjentów

Miejsce realizacji:

 • Ukraina, Białoruś

Cel projektu: 

 • transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania związane z kryzysem COVID-19, przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście Agendy 2030

Innowacyjność​:

 • rozwiązania wykorzystujące najnowocześniejsze technologie, narzędzia służące innowacjom społecznym i cyfrowym, które przekształcają obecne modele biznesowe dzięki cyfryzacji

Efektywność:

 • rozwiązania odpowiadające na zdefiniowane obszary problemowe, na które wpłynęła pandemia COVID-19

Grant

 • od 20 do 40 tys. USD

Wkład własny:

 • min. 20% wartości projektu (finansowy lub rzeczowy)

Partner lokalny:

 • zaangażowanie partnera ukraińskiego lub białoruskiego (konieczność udokumentowania współpracy w postaci listu intencyjnego lub umowy)

Harmonogram:

 • 27 lipca: otwarcie naboru, 13 września: termin skladania wniosków, 12 października: ogłoszenie wyników, październik 2020-kwiecień 2021: implementacja Projetów

APLIKUJ TERAZ: https://boostimpact.org/polish-challenge-fund/

Więcej informacji: Katarzyna Rozesłaniec, Manager Projektu Polish Challenge Fund, UNDP IRH: katarzyna.rozeslaniec@undp.org

Latest Articles

Deadline extended

We are pleased to inform you that we have good news to share. The application deadline for the Polish Challenge Fund has been extended until November 7, 2023. This extension provides interested parties with more…

Webinar Recording 26.09.2023 & 10.10.2023

The webinar recording and the presentation on how to apply to the Polish Challenge Fund available now. https://polishchallengefund.org/wp-content/uploads/2023/09/10.10.2023_Webinar_PCF-20231010_140252-Nagrywanie_spotkania-2.mp4https://polishchallengefund.org/wp-content/uploads/2023/09/Webinar_PCF_26.09.2023.mp4

Country priorities

Georgia     1.   Sustainable Growth: with focus on e.g., Green dimensions of urban development; Public infrastructure and public urban areas; Development to attract/support sustainable ecotourism and sustainable development of space and urban planning;  Support…

Discussion

Back To Top