skip to Main Content

Druga edycja Polish Challenge Fund w ramach BOOST Solutions for COVID-19 w partnerstwie z UNDP

Poza bezpośrednim kryzysem zdrowotnym, pandemia Covid-19 wpłynęła na gospodarkę, przyszłość ryku pracy, zarządzanie i zdrowie. UNDP BOOST to program akceleracyjny dla innowacji o wpływie społecznym, którego misją jest stymulowanie i skalowanie rozwiązań dla wyzwań wynikających z pandemii COVID-19.

BOOST to wspólna inicjatywa UNDP Istanbul Regional Hub (UNDP IRH) i partnerów z regionu – w tym polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, słowackiego Ministerstwa Finansów i tureckiego Koc Holding. Wspólnie poszukiwane są innowacyjne odpowiedzi na wyzwania w obszarach cyfryzacji, gospodarki i dobrostanu ludzi, które przyczynią się do rozwiązania problemów rozwojowych. Program bazuje na doświadczeniach pierwszej edycji Polish Challenge Fund.

Projekt ma charakter międzynarodowy i procedura jest prowadzona w języku angielskim.

APLIKUJ TERAZ!

Specjalna edycja Polish Challenge Fund w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Poszukiwane są rozwiązania dla wyzwań związanych z COVID-19 w ramach trzech obszarów:

 1. NEW DIGITAL SERVICES & VOICE: To respond to the emerging inequalities and needs across different sectors, we are looking for innovative digital solutions that are inclusive – from reimagining banking for the unbanked to new forms of organizing and giving voice, as well as community-led service provision.
 2. LOW TOUCH ECONOMY: To foster economic growth, we are looking for solutions that introduce new ways of production/consumption and support contactless economies, remote delivery services and remote work opportunities.
 3. WELLBEING: To support the wellbeing of individuals and communities, we are looking for innovative solutions that promote individual connection and psychosocial wellbeing, and other holistic ways of improving resident wellbeing.

Kluczowe informacje:

Kto może złożyć wniosek?

 • podmioty sektora prywatnego (firmy, start-upy), ośrodki naukowo-badawcze i instytuty rozwojowe zarejestrowane na terytorium RP

Co jest poszukiwane?

 • technologie, produkty, usługi lub studium wykonalności – innowacyjne dla lokalnych beneficjentów

Miejsce realizacji:

 • Ukraina, Białoruś

Cel projektu: 

 • transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania związane z kryzysem COVID-19, przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście Agendy 2030

Innowacyjność​:

 • rozwiązania wykorzystujące najnowocześniejsze technologie, narzędzia służące innowacjom społecznym i cyfrowym, które przekształcają obecne modele biznesowe dzięki cyfryzacji

Efektywność:

 • rozwiązania odpowiadające na zdefiniowane obszary problemowe, na które wpłynęła pandemia COVID-19

Grant

 • od 20 do 40 tys. USD

Wkład własny:

 • min. 20% wartości projektu (finansowy lub rzeczowy)

Partner lokalny:

 • zaangażowanie partnera ukraińskiego lub białoruskiego (konieczność udokumentowania współpracy w postaci listu intencyjnego lub umowy)

Harmonogram:

 • 27 lipca: otwarcie naboru, 13 września: termin skladania wniosków, 12 października: ogłoszenie wyników, październik 2020-kwiecień 2021: implementacja Projetów

APLIKUJ TERAZ: https://boostimpact.org/polish-challenge-fund/

Więcej informacji: Katarzyna Rozesłaniec, Manager Projektu Polish Challenge Fund, UNDP IRH: katarzyna.rozeslaniec@undp.org

Latest Articles

Country priorities

Georgia     Sustainable Growth: with focus on e.g., Green dimensions of urban development; Public infrastructure and public urban areas; Development to attract/support sustainable ecotourism and sustainable development of space and urban planning;  Support…

New Call for Proposals – 6th edition of the Polish Challenge Fund has been opened!

Polish-UNDP Partnership: Innovative Solutions for the SDGs financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland and implemented by UNDP Istanbul Regional Hub, has opened the Call…

New initiaves awarded in the 5th Call for Proposals to the Polish Challenge Fund

Newly awarded Polish companies implement innovative solutions in Moldova. In answer to the Polish Challenge Fund 5th Call for Proposals launched in July, 2022, the UNDP got 35 innovative solutions…

Discussion

Back To Top