skip to Main Content

Ważne informacje o PCF

  • Kto może zgłosić projekt: firmy, start-upy, ośrodki naukowo-badawcze, instytuty rozwojowe.
  • Co: zaproponowanie innowacyjnej technologii, produktu, usługi lub przygotowanie studium wykonalności – innowacyjnych dla lokalnych beneficjentów.
  • Grant: do 40 tys. USD na realizację innowacyjnego projektu z obszaru ICT i/lub zielonych technologii. 
  • Miejsce realizacji:  Białoruś, Ukraina. 
  • Cel: transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na złożone wyzwania rozwojowe państw partnerskich, przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście Agendy 2030. 
  • Wkład własny: do 20% wartości projektu (finansowy lub rzeczowy). 
  • Terminy: złożenie wniosku marzec/kwiecień 2020, wdrożenie 5-6 miesięcy, zakończenie projektu do końca listopada 2020 r. 
  • Wnioski projektowe w języku angielskim składane do UNDP. 
  • Kontakt: katarzyna.rozeslaniec@undp.org; magdalena.kudlicka@msz.gov.pl.

Latest Articles

Deadline extended

We are pleased to inform you that we have good news to share. The application deadline for the Polish Challenge Fund has been extended until November 7, 2023. This extension provides interested parties with more…

Webinar Recording 26.09.2023 & 10.10.2023

The webinar recording and the presentation on how to apply to the Polish Challenge Fund available now. https://polishchallengefund.org/wp-content/uploads/2023/09/10.10.2023_Webinar_PCF-20231010_140252-Nagrywanie_spotkania-2.mp4https://polishchallengefund.org/wp-content/uploads/2023/09/Webinar_PCF_26.09.2023.mp4

Country priorities

Georgia     1.   Sustainable Growth: with focus on e.g., Green dimensions of urban development; Public infrastructure and public urban areas; Development to attract/support sustainable ecotourism and sustainable development of space and urban planning;  Support…

Discussion

Back To Top