skip to Main Content

Ważne informacje o PCF

  • Kto może zgłosić projekt: firmy, start-upy, ośrodki naukowo-badawcze, instytuty rozwojowe.
  • Co: zaproponowanie innowacyjnej technologii, produktu, usługi lub przygotowanie studium wykonalności – innowacyjnych dla lokalnych beneficjentów.
  • Grant: do 40 tys. USD na realizację innowacyjnego projektu z obszaru ICT i/lub zielonych technologii. 
  • Miejsce realizacji:  Białoruś, Ukraina. 
  • Cel: transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na złożone wyzwania rozwojowe państw partnerskich, przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście Agendy 2030. 
  • Wkład własny: do 20% wartości projektu (finansowy lub rzeczowy). 
  • Terminy: złożenie wniosku marzec/kwiecień 2020, wdrożenie 5-6 miesięcy, zakończenie projektu do końca listopada 2020 r. 
  • Wnioski projektowe w języku angielskim składane do UNDP. 
  • Kontakt: katarzyna.rozeslaniec@undp.org; magdalena.kudlicka@msz.gov.pl.

Latest Articles

New initiaves awarded in the 5th Call for Proposals to the Polish Challenge Fund

Newly awarded Polish companies implement innovative solutions in Moldova. In answer to the Polish Challenge Fund 5th Call for Proposals launched in July, 2022, the UNDP got 35 innovative solutions…

Check the latest Webinar Recording

New recording available now: On 27 July we hosted a webinar on "How to apply to the Polish Challenge Fund Summer 2022 edition".  Dear Applicants, find here the recording of…

The 5th Call for Proposals to the Polish Challenge Fund Open Now!

We have just launched a new call for proposals to the Polish Challenge Fund.This year the call is special, since we are focusing on the Republic of Moldova only, and…

Discussion

Back To Top