skip to Main Content

Ważne informacje o PCF

  • Kto może zgłosić projekt: firmy, start-upy, ośrodki naukowo-badawcze, instytuty rozwojowe.
  • Co: zaproponowanie innowacyjnej technologii, produktu, usługi lub przygotowanie studium wykonalności – innowacyjnych dla lokalnych beneficjentów.
  • Grant: do 40 tys. USD na realizację innowacyjnego projektu z obszaru ICT i/lub zielonych technologii. 
  • Miejsce realizacji:  Białoruś, Ukraina. 
  • Cel: transfer polskiego know-how, technologii i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na złożone wyzwania rozwojowe państw partnerskich, przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście Agendy 2030. 
  • Wkład własny: do 20% wartości projektu (finansowy lub rzeczowy). 
  • Terminy: złożenie wniosku marzec/kwiecień 2020, wdrożenie 5-6 miesięcy, zakończenie projektu do końca listopada 2020 r. 
  • Wnioski projektowe w języku angielskim składane do UNDP. 
  • Kontakt: katarzyna.rozeslaniec@undp.org; magdalena.kudlicka@msz.gov.pl.

Latest Articles

IWD2022: UNDP STEM4ALL event

UNDP STEM4ALL in Europe and Central Asia virtual interactive event to mark #IWD2022   If you could not join our virtual interactive event to mark #IWD2022 you can still watch it…

Webinar Recording Available Now!

The webinar recording and the presentation on how to apply to the Polish Challenge Fund available now.     Dear Applicants, we know that applying to the Polish Challenge Fund for…

New Call for Proposals Open!

Autumn 2021 Call for Proposals to the Polish Challenge Fund is open!  If you represent:·        company·        start-up·        academia or reasearch institute  If your scope is:·        green technology·        ICT·        digital anti-COVID-19 solutions·        smart cities If you…

Discussion

Back To Top