skip to Main Content

Nowe inicjatywy nagrodzone w Polish Challenge Fund!


Pięć polskich firm, które przedstawiły innowacyjne rozwiązania dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy otrzyma granty z Polish Challenge Fund.
 
W czerwcu br. ogłoszono trzeci konkurs grantowy w ramach Polish Challenge Fund. W odpowiedzi wpłynęła rekordowa ilość 24 zgłoszeń, z których wybranych zostało 5 najlepszych ofert. Dwa projekty realizowane będą na Ukrainie, dwa w Gruzji oraz jeden w Republice Mołdawii.
Inicjatywy zakończą się do września 2022 r.
 
Poniżej publikujemy listę zwycięzców:

MAKROTERM – Agata i Krzysztof Wąchała – Spółka Jawna: Ukraina
Lichba Sp. z o.o.: Ukraina
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.: Republika Mołdawii
Spinnea Sp. z o.o.: Gruzja
Vivende Sp. z o.o.: Gruzja
  
O nagrodzonych inicjatywach:
 
Projekt firmy MAKROTERM, Agata i Krzysztof Wąchała – Spółka Jawna w założeniu ma ułatwić transfer, promocję i dalsze wejście na rynek oryginalnego polskiego produktu pn. Integrator Energii i Bank Ciepła: Ukrainian 3G® – łatwego w montażu i użytkowaniu, hybrydowego rozwiązania (możliwość zasilania energią zieloną jak i ze źródeł konwencjonalnych), , wraz ze zintegrowaną pompą ciepła oraz piecem/kominkiem Turbostove® wyposażonym w kurtynę wodną. Firma zapewni efektywny energetycznie system grzewczy oraz grzanie wody, instalując pilotażowo urządzenie w jednym z budynków użyteczności publicznej w Ukrainie. 
 
Lichba Sp. z o.o. jest polską firmą, która proponuje zastosowanie na dużą skalę rozwiązania “Djinn EI” pozwalającego na pozyskiwanie danych środowiskowych z różnych źródeł, ich analizę w czasie rzeczywistym i pozyskanie rezlutatów w postaci rekomendacji  dla poprawy jakości życia każdego z użytkowników. Lichba zamierza zastosować rozwiązanie w 5 regionach Ukrainy, gdzie użytkownicy będą mieli dostęp do danych mających wpływ na jakość życia w takich dziedzinach jak praca, wypoczynek, sen, rekreacja, sport, etc. Dodatkowo, chatbot użyty w aplikacji będzie edukować użytkowników w zakresie zachowań ekologicznych i porad zdrowotnych.
 
Projekt firmy PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. zakładatransfer i dostosowanie do indywidaulanych potrzeb odbiorców oryginalnej, pionierskiej, taniej i łatwej w użyciu polskiej, opatentowanej technologii bio-oczyszczania ścieków. Firma pilotażowo zainstaluje swoje rozwiązanei pn. PROTE-MOS w jednej z działających w Republice Mołdawii oczyszczalni ścieków, aby pokazać korzyści płynące z ograniczania ich ilości.
 
W Gruzji, Spinnea Sp. z o.o. wdroży nowoczesny system kontroli ruchu drogowego, reagującego na natężenie ruchu, dzięki wykorzystaniu zintegrowanego systemu kamer i oprogramowania analizującego dane na temat transportu publicznego w wybranej części miasta Batumi. Rozwiązanie powinno wpłynąć na obniżenie zużycia energii miejskiej. Projekt będzie miał także na celu przeszkolenie podmiotów współpracujacych z miastem Batumi oraz służbami transportowymi Batumi Autotransport w zakresie użytkowania nowczesnych systemów zarządzania ruchem drogowym oraz efektów jakie ich zastosowanie na większą skalę mogłyby przynieść miastu.
 
Projekt pn. Let’s BEE firmy Vivende Sp. o.o. ma na celu przetestowanie i pokazanie systemowych rozwiązań dot. modernizacji pszczelarstwa dla zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa produkcji miodu, jak również zwiększenia populacji pszczół przy użyciu opatentowanego rozwiązania pozyskiwania miodu i jego transportu. Inicjatywa realizowana będzie w Gruzji.
 
 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy zainteresowane firmy do składania wniosków w kolejnych edyjach Polish Challenge Fund. Już wkrótce nowy konkurs!
 
 

Latest Articles

Deadline extended

We are pleased to inform you that we have good news to share. The application deadline for the Polish Challenge Fund has been extended until November 7, 2023. This extension provides interested parties with more…

Webinar Recording 26.09.2023 & 10.10.2023

The webinar recording and the presentation on how to apply to the Polish Challenge Fund available now. https://polishchallengefund.org/wp-content/uploads/2023/09/10.10.2023_Webinar_PCF-20231010_140252-Nagrywanie_spotkania-2.mp4https://polishchallengefund.org/wp-content/uploads/2023/09/Webinar_PCF_26.09.2023.mp4

Country priorities

Georgia     1.   Sustainable Growth: with focus on e.g., Green dimensions of urban development; Public infrastructure and public urban areas; Development to attract/support sustainable ecotourism and sustainable development of space and urban planning;  Support…

Discussion

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top