skip to Main Content

Dzięki Polish Challenge Fund nowe technologie pomagają lokalizować żubry na Ukrainie

Saule Technologies, dzięki transferowi technologii pomiędzy różnymi instytucjami w Polsce i na Ukrainie, ma możliwość przyczynić się do ochrony żubrów w Europie.

Firma zaprojektowała prototyp obroży zasilanej energią słoneczną tak, aby nowe rozwiązanie było bardziej optymalne do monitorowania dużych zwierząt niż podobne, dostępne na rynku urządzenia. Dane ze śledzenia mogą znacznie pomóc przy relokacji żubrów na nowe tereny.

 Lokalizacja dwóch żubrów na terenie gospodarstwa łowieckiego Styr w obwodzie lwowskim jest monitorowana za pomocą obroży telemetrycznych zasilanych perowskitowymi ogniwami słonecznymi firmy Saule Technologies. Perowskity to grupa materiałów o wyjątkowych właściwościach optoelektronicznych, wykorzystywane w ogniwach słonecznych nowej generacji. Firma skonstruowała obrożę zasilaną energią słoneczną, aby rozwiązać problem krótkiej żywotności podobnych, dostępnych na rynku urządzeń. Prototypy, będące w fazie testów, będą dalej ulepszane, aby wspierać działania na rzecz ochrony żubrów prowadzone przez WWF na Ukrainie (World Wide Fund for Nature).

 W marcu ubiegłego roku zespół Saule Technologies otrzymał zaproszenie do udziału w  konkursie Polish Challenge Fund. Grupa pracowników od razu rozpoczęła poszukiwanie pomysłów na projekt. Zespół skontaktował się z oddziałem WWF na Ukrainie, który później został ich lokalnym partnerem.

 Żubr jest jednym z gatunków, które WWF obejmuje bogatym programem ochrony, w celu odtworzenia populacji gatunku w Europie, a szczególnie na Ukrainie. „Do najważniejszych aktywności należy relokacja żubrów w celu umożliwienia rozmnażania się między różnymi stadami, co powoduje wzmocnienie odporności gatunku poprzez poszerzenie puli genów” – mówi Bohdan Vykhor, Wildlife Practite Manager w WWF Ukraine i naukowy konsultant projektu. „Śledzenie lokalizacji zwierząt dostarcza cennych informacji o zachowaniu żubrów w ich naturalnym środowisku. Może być szczególnie pomocne przy przenoszeniu żubrów do nowego siedliska”. Zespół Saule Technologies wierzy, że wykorzystanie nowych technologii pozwoli lepiej monitorować zwierzęta i zbierać dane niezbędne do ulepszania nowych siedlisk.

 Średnia żywotność baterii w komercyjnie dostępnych obrożach telemetrycznych wynosi około trzech lat. Pochwycenie dużych, długowiecznych zwierząt, takich jak żubry, w celu wymiany baterii jest kłopotliwe i kosztowne. Zespół Saule Technologies wyposażył obrożę GPS w ogniwa słoneczne nowej generacji oparte na perowskitach. Zastosowanie ogniw słonecznych pozwoli na bardziej efektywne śledzenie, ponieważ urządzenie może działać przez całą długość życia zwierzęcia, gdyż cała niezbędna energia pobierana jest ze słońca. Firma wykorzystała własną technologię elastycznych ogniw słonecznych, ponieważ popularne ogniwa krzemowe są z natury kruche i mogą łatwo ulec uszkodzeniu podczas  wieloletniej eksploatacji. Perowskitowe ogniwa słoneczne są również wyjątkowo uniwersalne, ponieważ działają w różnych warunkach oświetlenia.

 „Perowskitowe ogniwa słoneczne odznaczają się wysoką wydajnością w pełnym słońcu, ale także w zacienionych obszarach. Czyni je to idealnymi do zasilania urządzeń IoT (Internet of Things) w dynamicznych warunkach oświetlenia” – mówi Vivek Babu, lider projektu. „Nasze ogniwa są drukowane na elastycznych foliach, a zastosowanie solidnego zabezpieczenia z przeźroczystego tworzywa sprawia, są odporne na uszkodzenia wynikające z warunków pogodowych czy raptownych ruchów zwierzęcia”.

 Ochrona żubrów przynosi korzyści lokalnym społecznościom, które mogą żyć w pobliżu bogatych, zrównoważonych ekosystemów. Projekt zebrał doświadczenia różnych instytucji w Polsce i na Ukrainie, takich jak WWF , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze w Szczecinie oraz Lwowski Wydział Leśny i Łowiecki. Saule Technologies planuje kontynuować współpracę z niektórymi z tych partnerów w celu dalszego ulepszania rozwiązania i dzielenia się wiedzą. W ramach projektu firma miała okazję przetestować swoją nowatorską technologię fotowoltaiczną w trudnym do symulacji środowisku zewnętrznym oraz przy pierwszym zastosowaniu do śledzenia lokalizacji dzikich zwierząt.

 Projekt realizowany był przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za pośrednictwem Polish Challenge Fund, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

opr. Saule Technologies

Latest Articles

Deadline extended

We are pleased to inform you that we have good news to share. The application deadline for the Polish Challenge Fund has been extended until November 7, 2023. This extension provides interested parties with more…

Webinar Recording 26.09.2023 & 10.10.2023

The webinar recording and the presentation on how to apply to the Polish Challenge Fund available now. https://polishchallengefund.org/wp-content/uploads/2023/09/10.10.2023_Webinar_PCF-20231010_140252-Nagrywanie_spotkania-2.mp4https://polishchallengefund.org/wp-content/uploads/2023/09/Webinar_PCF_26.09.2023.mp4

Country priorities

Georgia     1.   Sustainable Growth: with focus on e.g., Green dimensions of urban development; Public infrastructure and public urban areas; Development to attract/support sustainable ecotourism and sustainable development of space and urban planning;  Support…

Discussion

Back To Top